Vilkår og betingelser2021-05-23T18:28:46+01:00

Vilkår og betingelser

Med din bestilling af LeakBot via iHomes NORDIC accepterer du følgende vilkår og betingelser. Læs dem omhyggeligt. Vigtige vilkår er fremhævet med fed skrift.

Dette dokument indeholder oplysninger om os:

iHomes NORDIC,

Valhøjs Alle 126

2610 Rødovre,

Danmark

CVR: 38065955

og om de juridiske vilkår og betingelser, som gælder for vores LeakBot vandalarm samt VVS-lækagesøgningsservices.

Disse vilkår gælder for enhver ydelse iHomes NORDIC leverer til dig. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, kan du ikke bestille et produkt på vores websted. Vi anbefaler, at du udskriver vilkårene eller gemmer dem på computeren til fremtidig reference. Vi opdaterer vilkårene løbende. Hver gang du bestiller et produkt hos os, er aftalen mellem dig og os ,underlagt de til enhver tid gældende vilkår på bestillingstidspunktet.

Rækkefølgen er som følger:

1. Aftaleindgåelse
2. Produktet
3. Fortrydelsesret
4. Levering
5. Generelt
6. Standardformular

1. Aftaleindgåelse

Når du har afgivet en bestilling, modtager du en e-mail fra os med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Bemærk dog, at dette ikke er udtryk for, at vi har accepteret din ordre. Ordren er først accepteret, når du modtager en sms med en bekræftelse af, at produktet er blevet sendt (afsendelsesbekræftelse). Kontrakten mellem dig og os indgås først, når afsendelsesbekræftelsen er sendt.

2. Produktet
Produktet (Leakbot) registrerer utætheder i din ejendoms vandforsyningsrør. Produktet forebygger ikke utætheder. Produktet advarer dig, hvis det registrerer en utæthed, enten ved at sende dig en sms, appmeddelelse eller e-mail (en “advarsel“).

Skulle du få en advarsel som du ikke kan gøre rede for og tilkalder iHomes NORDIC’s VVS-assistance, er følgende inkluderet i din aftale:

– Gennemgang af boligens brugsvands-installationer i forbindelse med fejlfinding og lækagesøgning af iHomes NORDIC’s autoriserede VVS-installatører

– Mulighed for igangsættelse af skadebehandling i tilfælde af dækningsberettiget skade – dette sker i samarbejde med dit forsikringsselskab

– Ønkes udbedring af utætheder som ikke er dækket af din forsikring  utætheder udført af iHomes NORDIC, kan dette ske til særlige priser som tilbydes inden arbejdet påbegyndes, eller ved indgåelse af en særskilt serviceaftale med iHomes NORDIC.

iHomes NORDIC kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader som opstår ifm. 3. parts-involvering.

iHomes NORDIC kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader som opstår efter et fuldført arbejde, medmindre disse kan bevises, er opstået som resultat af et mangelfuldt arbejde. I disse tilfælde vil uvildig 3. part blive involveret til at vurdere sagen.

iHomes NORDIC er autoriseret til at arbejde med VVS i Danmark af Sikkerhedsstyrelsen.

BEMÆRK:

Produktet registrerer ikke følgende:

– Utætheder andre steder end i vandforsyningsrøret.
– Utætheder i et lukket system, f.eks. i centralvarmesystemet eller spildevandssystemet.
– En ny utæthed i det primære vandforsyningssystem, hvis en eksisterende utæthed ikke er blevet     udbedret.

– Hvis vi er ude af stand til at levere et produkt til dig, f.eks. fordi produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, eller fordi vi ikke kan imødekomme din ønskede leveringsdato, informerer vi dig herom, og din ordre vil ikke blive behandlet.

– Billederne af produktet på vores websted er udelukkende illustrerende. Dit produkt kan se en smule anderledes ud end på disse billeder. Produktemballagen afviger muligvis fra de viste billeder på vores websted.

Mindre ændringer i produkterne: (Vi forbeholder os ret til at ændre produktet)

– For at tage højde for ændringer i relevante love og lovbestemte regler og/eller.
– For at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer.

Det kan være nødvendigt for os at suspendere leveringen af et produkt for at:

– Håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer.
– Opdatere produktet, så det afspejler ændringer i relevante love og lovbestemte regler.
– Foretage ændringer i produktet, som du har anmodet om, eller som vi har informeret dig om

3. Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere din ordre indtil 14 dage efter den dag, hvor du modtager produktet (fortrydelsesret). Din ret til at annullere en ordre, starter på den dag, hvor du modtager forsendelsesbekræftelsen. Hvis vi f.eks. sender dig en forsendelsesbekræftelse den 1. januar, og du modtager produktet den 10. januar, kan du til enhver tid fortryde ordren fra den 1. januar til og med den 24. januar.

Det betyder, at hvis du ændrer mening i løbet af de første 14 dage eller beslutter, at du ikke ønsker at modtage eller beholde et produkt, kan du underrette os om din beslutning om at annullere bestillingen.

Hvis du vil annullere en bestilling, skal du blot fortælle os, at du har besluttet at annullere. Det gør du nemmest ved at udfylde annulleringsformularen nederst i disse vilkår eller ved at kontakte vores kundeservice på support@ihomesnordic.com. Vi sender dig en skriftlig bekræftelse.

Hvis et produkt er blevet leveret til dig i løbet af annulleringsperioden, før du beslutter at annullere bestillingen, skal du returnere produktet til os hurtigst muligt og senest 14 efter, du har informeret os om, at du ønsker at annullere din ordre. Hvis du har brug for en returlabel, kan du kontakte os på support@ihomesnordic.com. Husk at bede om en kvittering, når du sender produktet tilbage til os, som dokumentation for tilbagesendelsen.

Du kan til enhver tid opsige en ordre/tjeneste/ydelse, hvis:

– Der er fejl i produktet, eller produktet ikke lever op til beskrivelsen indenfor 24 måneder fra produktet modtagelse.

– Der er risiko for, at leveringen af et produkt kan blive betydeligt forsinket pga. begivenheder uden for vores kontrol eller.

– Vi har indstillet leveringen af produktet af tekniske grunde eller informeret dig om, at vi vil indstille leveringen af produktet af tekniske grunde.

4. Levering

Som en del af onlinehåndteringsprocessen oplyser vi dig om en forventet leveringsdato. Vi leverer produktet hurtigst muligt og senest 30 dage efter, vi har accepteret din ordre. Levering af en ordre er fuldført, når vi leverer produktet på den adresse, du har oplyst til os, og ansvaret for produktet overgår til dig på dette tidspunkt.

5. Generelt

– Vi påtager os intet ansvar, herunder erstatningsansvar, for manglende eller forsinket udførelse af vores forpligtelser (f.eks. vores leveringsforpligtelse) i henhold til en aftale, hvis den manglende eller forsinkede udførelse skyldes en begivenhed uden for vores kontrol, dvs. en handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol (herunder uden begrænsning strejke, lockout eller andre faglige aktioner fra tredjeparts side, optøjer, oprør, invasion, terrorangreb eller terrortrusler, krig (deklareret og ikke deklareret) eller trusler om krig eller krigsforberedelser, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, jordfald, epidemier eller naturkatastrofer, afbrydelse af offentlige og private telekommunikationsnetværk eller manglende adgang til at benytte offentlig eller privat transport).

– Hvis vi oplever en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, kontakter vi dig hurtigst muligt for at underrette dig herom, og vi gør vores bedste for at levere produktet hurtigst muligt. Du har ret til at annullere aftalen, hvis vi oplever en begivenhed uden for vores kontrol, og du ikke længere ønsker, at vi skal levere produktet til dig.

– Hvis vi misligholder disse vilkår, er vi forpligtede til at godtgøre dig for skade og tab, du måtte lide som et forudseligt resultat af vores misligholdelse af disse vilkår eller vores forsømmelse. Vi leverer udelukkende produktet til privat brug i private hjem. Du accepterer, at du ikke vil bruge produktet til kommercielle eller forretningsrelaterede formål eller til videresalg, og at vi ikke er erstatningsansvarlige i forhold til dig for manglende indtjening, manglende omsætning, driftsafbrydelse eller mistede forretningsmuligheder.

Vi er ikke ansvarlige for følgende:

– Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide, hvis du bruger produktet på andre måder end i henhold til producentens retningslinjer

– Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide som følge af et problem, der skyldes afbrydelse af den relevante netværksforbindelse

– Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide, fordi du ikke har modtaget, hørt eller reageret på en advarsel

– Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide som følge af forkert installation

– Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide som følge af manglende overholdelse af de anvisninger, du modtog i

– Stigende vandudgifter
– Et eventuelt tab eller skade, du måtte lide som følge af, at du eller en anden har ændret de tildelte    radiofrekvenser for systemstyringen
– Udskiftning af batterierne i dit produkt

Eventuelle omkostninger, tab eller skade, du måtte lide som følge af:

– at produktet ikke leverer en advarsel, fordi det ikke længere er monteret på hovedvandrøret
– at produktet er blevet slukket eller slået fra eller
– at batterierne i produktet er løbet tør

Du accepterer, at adgangen til netværket kan blive afbrudt, når dette er påkrævet, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på netværket for at eliminere uforudsigelige svagheder.

Alle former for immateriel ejendom og immaterielle rettigheder relateret til produktet tilhører os.

Du accepterer, at du ikke er berettiget til at gøre følgende:
– Dekompilere, adskille, foretage reverse engineering eller på anden vis forsøge at få adgang til den kildekode, som alle softwarekomponenter i produktet udarbejdes eller fortolkes ud fra, og du accepterer, at du ikke har rettigheder til at få adgang til eller bruge en sådan kode eller

– Skabe afledte produkter fra produktet eller kildekoden ud over handlinger, der er udtrykkeligt tilladt som resultat af bindende eller ufravigelige bestemmelser i gældende lovgivning.

Hvis du misligholder disse vilkår og betingelser, forbeholder vi os ret til at afbryde produktets forbindelse til det relevante netværk, så produktets funktionalitet begrænses.

Vi indsamler også løbende oplysninger om dit vandforbrug og aflæsninger fra dit produkt for at kunne sende dig advarsler. Vi bruger ikke disse data til andre formål.

Vi forbeholder os ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Vi underretter dig i givet fald altid skriftligt om dette, men det påvirker ikke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til denne aftale.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du er utilfreds med, kan du kontakte os på support@ihomesnordic.com.

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.

_______________________________________________________________________________________

6. Standardformular til annullering af tjenesten

Dato:………………………………………

Til:

iHomes NORDIC

Valhøjs Alle 126

2610 Rødovre

E-mail: support@ihomesnordic.com

Jeg ønsker hermed at annullere min bestilling og ønsker ikke længere produktet.

Kundens/kundernes navn:

……………………………………………………………………………………

Kundens/kundernes adresse:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Kundens underskrift (kun hvis denne formular indsendes i papirformat):

…………………………………………………………………………………

 • Når du som medlem af LB Forsikring bestiller en gratis Leakbot, accepterer du samtidig, at iHomes Nordic, der forhandler LeakBot i Danmark, må sende oplysninger fra din LeakBot til LB Forsikring.

  LB Forsikring er dataansvarlig for de data, LeakBot sender til os, og vi vil udelukkende bruge oplysningerne til analyser, så vi kan blive klogere og dermed bedre til at forebygge vandskader. Vi modtager og gemmer ikke rådata, men kun oplysninger om alarmhændelser. Du kan læse mere om LB Forsikrings privatlivspolitik for LeakBot her (link til siden med hele teksten). Vær opmærksom på, at din brug af LeakBot ikke ændrer på dine forsikringsforhold hos LB Forsikring. Det betyder, at skader, der ikke er dækket at din forsikring på nuværende tidspunkt, heller ikke vil være dækket ved installation af Leakbot.

  Når du klikker ”jeg accepterer” sender siden dig videre til iHomes Nordics’ hjemmeside, hvor du kan bestille LeakBot. Her kan du også læse, hvordan iHomes Nordic indsamler og behandler persondata.

 • Når du bestiller en LeakBot med Topdanmark-rabat, accepterer du som en del af aftalen, at iHomes Nordic, eneforhandler af LeakBot i Danmark, må sende oplysninger fra LeakBot til Topdanmark.

  Topdanmark er dataansvarlig for de data, LeakBot sender til os. I Topdanmark bruger vi kun oplysningerne til at vurdere, om LeakBot kan være med til at forebygge skader. Vi gemmer ikke rå-data fra LeakBot-sensoren, men kun resultatet af vurderingen samt data om eventuelle alarmhændelser. Du kan læse mere om, hvilke data vi modtager, og hvordan vi behandler persondata i Topdanmark, i vores persondatapolitik. Vær opmærksom på, at dit abonnement på LeakBot ikke ændrer på din forsikringsaftale med Topdanmark. Dvs. de skader, der ikke er dækket af din forsikring, vil heller ikke være dækket, selvom du installerer LeakBot.

  Når du klikker på ”Bestil nu” herunder accepterer du flg. vilkår og betingelser:
  • iHomes Nordic må sende data til Topdanmark
  • iHomes Nordic og Topdanmark udveksler kontaktoplysninger til registreringsbrug
  • Max én gratis LeakBot pr. kunde
  • Du har en kompatibel smartphone eller tablet tilgængelig for installation af LeakBot (iOS 13.4.1 eller Android 8.0 eller nyere)
  • LeakBot skal sendes retur, hvis den ikke installeres inden for 28 dage efter modtagelse (gratis forsendelse)
  • LeakBot-vandalarmen installeres i den private bolig, der er forsikret hos Topdanmark
  • Ved opsigelse af Topdanmark-forsikringer, skal LeakBot-vandalarmen sendes retur til leverandøren (gratis forsendelse)”

 • Når du bestiller en LeakBot med Topdanmark-rabat, accepterer du som en del af aftalen, at iHomes Nordic, eneforhandler af LeakBot i Danmark, må sende oplysninger fra LeakBot til Topdanmark.

  Topdanmark er dataansvarlig for de data, LeakBot sender til os. I Topdanmark bruger vi kun oplysningerne til at vurdere, om LeakBot kan være med til at forebygge skader. Vi gemmer ikke rå-data fra LeakBot-sensoren, men kun resultatet af vurderingen samt data om eventuelle alarmhændelser. Du kan læse mere om, hvilke data vi modtager, og hvordan vi behandler persondata i Topdanmark, i vores persondatapolitik. Vær opmærksom på, at dit abonnement på LeakBot ikke ændrer på din forsikringsaftale med Topdanmark. Dvs. de skader, der ikke er dækket af din forsikring, vil heller ikke være dækket, selvom du installerer LeakBot.

  Når du klikker på ”Jeg accepterer” herunder, bliver du viderestillet til iHomes Nordics bestillingsside. Her kan du også læse mere om, hvilke oplysninger iHomes Nordic indsamler, og hvordan de behandler persondata. Klik herunder for at acceptere, at iHomes Nordic må sende data til Topdanmark.

  Jeg accepterer